Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะ
โดย ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ - Friday, 29 November 2013, 3:44PM
 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

 

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

สอนโดย อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาาสารคาม 

สอนโดย อาจารย์ ดร.ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดย อาจารย์ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดย อาจารย์ดรุณนภา   นาชัยฤทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Skip Calendar